Przepisy o planowaniu i rozliczaniu czasu pracy są uważane za skomplikowane i trudne do interpretacji. Nasza Kancelaria posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obszarze ich stosowania. Świadczymy m.in. usługi takie jak:

Przeszkolenie kadry kierowniczej w zakresie stosowania przepisów o czasie pracy

Posiadamy bogate doświadczenie zawodowe w obszarze prowadzenia szkoleń z zakresu prawa pracy na wszystkich poziomach zarządzania przedsiębiorstwem. Przystępnym językiem, w atrakcyjnej formule wyjaśniamy osobom zarządzającym pracownikami niuanse sporządzania grafików, limitowania i zlecania nadgodzin, udzielania odpoczynków dobowych i tygodniowych, rekompensaty pracy w dni wolne, ruchomego czasu pracy oraz wiele innych kwestii związanych z tematem czasu pracy. Dzięki zapewnieniu rzetelnej wiedzy i wyjaśnieniu wątpliwości, nasze szkolenia znacząco poprawiają komunikację na linii kadra zarządzająca – piony personalno-kadrowe. Oferujemy również dedykowane szkolenia dla pracowników komórek personalnych i kadrowych, w trakcie których wskazujemy rozwiązania możliwe do zastosowania w kontekście konkretnych organizacji.

Optymalizacja czasu pracy i doradztwo w sprawach bieżących

Podpowiadamy najlepsze rozwiązania w zakresie organizacji czasu pracy zgodnej z przepisami prawa pracy. Wspomagamy procesy zmian (np. zmianę systemu czasu pracy lub rozkładu czasu pracy). Przedstawiamy interpretacje problematycznych sytuacji. Prowadzimy pogłębioną analizę prawną, z uwzględnieniem interpretacji PIP, MRPiPS oraz najnowszego orzecznictwa sądów powszechnych. Opracowujemy wzory dokumentacji oraz sprawdzamy dokumentację stosowaną u Klienta. Współpracujemy z Klientami w ramach wizyty w naszej Kancelarii, „na miejscu” u Klienta oraz w formie zdalnej.

Tworzenie regulacji zakładowych

Na życzenie Klienta prowadzimy przegląd rozwiązań prawnych w obszarze czasu pracy stosowanych u Klienta analizując je od strony prawidłowości formalno-prawnej oraz optymalnego sposobu organizacji pracy. Na bazie zrealizowanych działań opracowujemy propozycje treści układów zbiorowych, regulaminów pracy, porozumień zbiorowych, obwieszczeń, zarządzeń oraz informacji o warunkach zatrudnienia. W razie potrzeby, z ramienia Klienta bierzemy udział w negocjacjach ze związkami zawodowymi i przedstawicielami pracodawcy, wspierając uzgodnienie rozwiązań optymalnych dla zakładu pracy a zarazem akceptowalnych dla pracowników.

Całościowy audyt w zakresie planowania i rozliczania czasu pracy

Dokonujemy kompleksowej analizy regulacji zakładowych, stosowanej u Klienta dokumentacji, obiegu informacji w formie tradycyjnej i elektronicznej oraz przestrzegania norm w zakresie czasu pracy

Rezultat działań audytowych pozwala m.in. na dobór optymalnego systemu czasu pracy i okresu rozliczeniowego, wprowadzenie prawidłowych zasad sporządzania i modyfikowania rozkładów czasu pracy oraz poprawne naliczanie świadczeń za nadgodziny i godziny ponadwymiarowe. Klient uzyskuje również informacje o ewentualnych nieprawidłowościach w obszarze czasu pracy, w tym np. w zakresie przestrzegania przepisów o odpoczynku dobowym i tygodniowym (zwłaszcza w zmianowym i ruchomym czasie pracy, przy realizacji podróży służbowych, z uwagi na częste zmiany planu produkcyjnego i awarie), w zakresie stosowania limitów nadgodzin, w zakresie kompensowania pracy w dni wolne oraz w innych istotnych obszarach. Efektem audytu jest raport wskazujący Klientowi rekomendowane sposoby dalszego postępowania.