Postępowanie egzekucyjne ma na celu ostateczne odzyskanie należności. Jednakże w nielicznych przypadkach, gdy egzekucja komornicza jest bezskuteczna, Kancelaria za zgodą Klienta przyjmuje wierzytelność do monitoringu wierzytelności zapobiegając jej przedawnieniu.

Reprezentujemy Klienta w postępowaniach egzekucyjnych na każdym etapie postępowania. Do działań realizowanych przez Kancelarię należą m.in. następujące:

 

Windykacja

Prowadzimy skuteczną windykację należności na rzecz wierzyciela oraz działania zabezpieczające wierzytelność przy użyciu wszelkich dostępnych mechanizmów egzekucyjnych. Na rzecz Klienta przygotowujemy wnioski i inne dokumenty procesowe. 

Doradzamy w wyborze komorników sądowych wyspecjalizowanych w konkretnych aktywach, obsługujemy wnioski egzekucyjne oraz monitorujemy proces egzekucji.

 

Ochrona interesów dłużnika

Na rzecz dłużników będących naszymi Klientami prowadzimy działania polegające na kontroli prawidłowości postępowania organów egzekucyjnych, podpowiadamy możliwe działania chroniące interesy Klienta.

Oferujemy realne wsparcie prawne dla podmiotów, których prawa zostały naruszone w toku postępowania egzekucyjnego.

Prowadzimy postępowania przeciwegzekucyjne, inicjujemy postępowania nadzoru sądowego nad postępowaniami egzekucyjnymi oraz reprezentujemy klientów w postępowaniach ze skargi na czynności komornika.

 

Ponadto świadczymy usługi doradcze w zakresie zakupu lub sprzedaży wierzytelności oraz due diligence samych wierzytelności.