Wsparcie przy zakupie oprogramowania

Świadczymy usługę polegającą na wsparciu pracodawców decydujących się na zmianę stosowanego oprogramowania kadrowo-płacowego oraz systemów RCP. W tym zakresie pomagamy m.in. w:

  • przygotowaniu zapytania ofertowego,
  • analizie potrzeb pracodawcy oraz możliwości ich zaspokojenia w świetle propozycji złożonych przez dostawców,
  • negocjacjach z dostawcami oprogramowania i usług,
  • wypracowaniu specyfikacji oprogramowania,
  • zawarciu umowy z dostawcą oprogramowania,
  • egzekwowaniu umowy zawartej z dostawcą oprogramowania.

Zmiana zakresu zadań

W sytuacjach konfliktowych wspieramy pracodawców w zakresie czasowego lub stałego przeniesienia pracownika na inne stanowisko lub do innej lokalizacji. W tym zakresie przygotowujemy projekty przeniesień, porozumień oraz wypowiedzeń, analizujemy zakres ochrony szczególnej i ewentualne ograniczenia po stronie pracodawcy, pomagamy w dobrym przygotowaniu strony dowodowej prowadzonego postępowania.