Nasza Kancelaria oferuje obsługę prawną wszelkich działań związanych z obrotem i użytkowaniem nieruchomości. Nasze usługi to m.in.:

 

Obsługa procesu nabycia lub sprzedaży nieruchomości

Oferujemy kompleksowe doradztwo i wsparcie Klienta w procesie nabycia lub sprzedaży nieruchomości. W tym zakresie prowadzimy szczegółową analizę stanu prawnego nieruchomości i spółek, będących właścicielami lub użytkownikami nieruchomości.

Pomagamy rozwiązywać problemy związane z realizacją transakcji poprzez wskazywanie najkorzystniejszych rozwiązań finansowych i podatkowych. Uczestniczymy w negocjacjach dotyczących nabycia lub zbycia nieruchomości.

Porządkujemy przed transakcjami stan prawny nieruchomości i spółek celowych posiadających w portfelu nieruchomości, w szczególności prowadzimy postępowania w zakresie wykreślenia hipotek, obciążeń i praw osób trzecich z ksiąg wieczystych, usunięcia niezgodności stanu rzeczywistego z tym, który został ujawniony w księdze wieczystej

 

Uczestnictwo w procesie inwestycyjnym

Wspieramy Klienta na każdym etapie postępowania inwestycyjnego. W szczególności na rzecz inwestora uzyskujemy korzystne zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, bronimy właściciela przed niekorzystnymi zmianami planów, wspieramy w zakresie uzyskiwania warunków zabudowy i pozwolenia na budowę, reprezentujemy inwestora przy uzyskiwaniu decyzji środowiskowych oraz uczestniczymy w procesie uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Prowadzimy kompleksowe doradztwo w zakresie prawa administracyjnego, prawa ochrony środowiska

 

Due diligence nieruchomości

Przeprowadzamy analizę stanu prawnego nieruchomości lub spółek celowych posiadających nieruchomości. Badamy zachowanie ciągłości tytułu prawnego do posiadanej lub nabywanej nieruchomości oraz diagnozujemy ograniczenia prawne związane z prowadzeniem inwestycji z wykorzystaniem nieruchomości.

Pomagamy rozwiązywać lub minimalizować zdiagnozowane zagrożenia administracyjne dla przeprowadzenia zamierzonej inwestycji.

 

Oferujemy obsługę prawną przedsięwzięć deweloperskich polegających na realizacji projektów mieszkaniowych, biurowych, handlowych, magazynowych czy przemysłowych.

 

Obsługujemy obrót gruntami rolnymi oraz doradztwo w zakresie dzierżawy gruntów rolnych.

 

Wsparcie członków wspólnot mieszkaniowych

W interesie wspólnot mieszkaniowych oraz członków tych wspólnot będących naszymi Klientami prowadzimy działania związane z ochroną interesów mieszkańców w relacjach z administratorami, wykonawcami prac budowlanych i remontowych, usługodawcami i innymi podmiotami z otoczenia gospodarczego.