O nas

Kancelaria Adwokacka Grzegorz Zaborowski i Wspólnicy sp.k. to prawnicy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Kancelaria prowadzi obsługę prawną w zakresie prawa gospodarczego i karnego. W sposób szczególny nasi prawnicy specjalizują się w obszarze prawa restrukturyzacyjnego i likwidacyjnego, postępowań egzekucyjnych, prawa nieruchomości oraz prawa pracy.

W prowadzeniu działalności prawniczej nasze najważniejsze wartości to:

Rzetelność

Świadczymy zlecane nam usługi z pełnym zaangażowaniem, w sposób terminowy, optymalnie wykorzystując czas pracy i rozliczając się z Klientem, dbając o terminowość realizacji poszczególnych czynności oraz wyczerpująco informując Klienta o podejmowanych działaniach. Zawsze mamy na uwadze, że powierzenie nam prowadzenia spraw Klienta jest dowodem okazanego  nam zaufania i czynimy wszystko, aby tego zaufania nie zawieść.

Uczciwość

Nie składamy obietnic bez pokrycia, proponujemy tylko takie usługi, których Klient rzeczywiście potrzebuje oraz pobieramy wynagrodzenie za zadania faktycznie wykonane. Z pasją dbamy o dobro naszego Klienta zaznaczając, że nie przyjmujemy zleceń, przy których Klient oczekiwałby od nas oszukiwania innych osób, instytucji lub służb państwowych. Informujemy potencjalnych Klientów o jakimkolwiek potencjalnym konflikcie interesów.

Szacunek dla otoczenia Klienta

Zabiegamy o interesy naszych Klientów wiedząc, że działania podejmowane przez Kancelarię nie mogą szkodzić otoczeniu społecznemu, w którym znajduje się nasz Klient ani też kształtować jego negatywnego wizerunku jako podmiotu funkcjonującego w sposób nieuczciwy.

Poufność informacji

Klient może być pewien, że przekazywane nam informacje są objęte tajemnicą adwokacką oraz że dochowujemy wszelkich starań, aby zabezpieczyć dostarczone nam dokumenty i dane.