Oferujemy usługę stałego, kompleksowego doradztwa prawnego w obszarze szeroko rozumianego prawa gospodarczego na rzecz przedsiębiorstw i instytucji, pełniąc w tym zakresie rolę działu prawnego lub wspierając funkcjonowanie tego działu bądź innych komórek merytorycznych w ustalonych obszarach.

 

W tym zakresie m.in.:

  • przygotowujemy i dokonujemy analizy umów handlowych zawieranych przez naszych klientów,
  • bierzemy udział w negocjacjach z kontrahentami,
  • dbamy o zabezpieczenie interesów członków zarządów, w szczególności związanych z ciążącą na nich osobistą odpowiedzialnością majątkową,
  • przygotowujemy posiedzenia organów korporacyjnych oraz związane z nimi dokumenty,
  • doradzamy „na co dzień” przy podejmowaniu decyzji przedstawiając Klientowi korzyści i zagrożenia prawne związane z planowanymi bądź realizowanymi działaniami,
  • reprezentujemy Klienta przed sądami, organami państwowymi i samorządowymi oraz uczestnikami obrotu gospodarczego.

Realizujemy również usługę specjalistycznego, stałego doradztwa z zakresu prawa pracy dla komórek kadrowych i personalnych.