Adwokat Grzegorz Zaborowski

Adwokat Grzegorz Zaborowski

Prawnik z bogatym doświadczeniem zawodowym w obszarze prawa gospodarczego i karnego. Specjalizuje się w tematyce prawa restrukturyzacyjnego i likwidacyjnego, postępowań egzekucyjnych oraz prawa nieruchomości. Z sukcesem zajmuje się również innymi obszarami prawa gospodarczego, w tym w kompleksową obsługą prawną spółek i innych osób prawnych oraz reprezentacją klientów przed sądami i organami administracji publicznej.

Jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie i absolwentem prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz rocznego stypendium w Ruhr Universitätat Bochum (Republika Federalna Niemiec). Posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego oraz jest wpisany na listę kuratorów Sądu Okręgowego w Warszawie.

Karierę zawodową rozpoczynał w międzynarodowej kancelarii, gdzie pracował w departamencie korporacyjnym oraz departamencie nieruchomości. Od 2012 r. do 2018 r. związany był z Kancelarią Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego Tatara. W ramach projektów realizowanych przez Kancelarię brał udział w licznych procesach restrukturyzacyjnych i upadłościowych spółek giełdowych oraz przedsiębiorców, obsługiwał transakcje nieruchomościowe, prowadził obsługę korporacyjną spółek, (w tym kompleksową obsługę dużej spółki giełdowej), reprezentował klientów w sporach sądowych. Jego doświadczenie procesowe obejmuje m.in. spory przed Sądem Najwyższym zakończone sukcesem klienta. Prowadził postępowania z zakresu odpowiedzialności subsydiarnej członków zarządów za zobowiązania podmiotów korporacyjnych, występował jako obrońca w skomplikowanych postępowaniach karno-gospodarczych i zajmował się sprawami prawno-pracowniczymi. Ponadto od strony formalno-prawnej zabezpieczał na rzecz klienta zawieranie kontraktów o dużej wartości w obszarze IT (dedykowane rozwiązania informatyczne realizowane metodą AGILE i WATERFALL oraz projekty informatyczne w formułach usługowych SaaS, IaaS, PaaS). Posiada również praktyczne doświadczenie w zakresie zawierania umów zabezpieczających wartość intelektualną.


 

Prawnik Jakub Ziarno

Prawnik Jakub Ziarno

Posiada kilkunastoletnie, praktyczne doświadczenie w obszarze prawa pracy. Zajmuje się także prawem gospodarczym i administracyjnym, przygotowując w tym zakresie analizy prawne, projekty umów i wniosków oraz inną dokumentację. Prowadzi kompleksową obsługę prawną działów kadrowych i personalnych, m.in. w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej, rozwiązywania stosunków pracy, zwolnień grupowych, uprawnień rodzicielskich, uprawnień urlopowych i w innych obszarach prawa pracy. Zrealizował wiele projektów związanych z prawnymi aspektami planowania i rozliczania czasu pracy. Bierze udział w negocjacjach ze stroną pracowniczą. Na co dzień zajmuje się również opracowywaniem wzorcowych umów z pracownikami, regulacji zakładowych, pism dotyczących rozwiązywania stosunków pracy oraz innej dokumentacji dotyczącej zatrudniania i zwalniania pracowników. Prowadzi także audyty dokumentacji osobowej oraz analizy dokumentacji w zakresie czasu pracy. Jest doświadczonym szkoleniowcem i wykładowcą na studiach podyplomowych.

Szkolenia i projekty doradcze zrealizował m.in. dla: Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Dowództwa Generalnego Sił Zbrojnych RP, PKN Orlen, Accenture Poland, Valeo Poland, Pandora, HRK Payroll Consulting, PGNiG, IBM Polska, PZL Mielec, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki Wojska Polskiego, Polskiego Radia SA, Indesit SA, Delphi SA, Renwil (Azoty Włocławek), LG Electronics, CNH Industrial (New Holland), Polskiego LNG S.A. (Gazoport Świnoujście), Reckitt, Unicard, Stadtler, Goodrich, Górażdże Cement SA.

Doświadczenie w obszarze prawa pracy zdobywał m.in. pracując w charakterze inspektora pracy Państwowej Inspekcji Pracy. Jest autorem kilkuset publikacji z zakresu prawa pracy opublikowanych m.in. w Gazecie Prawnej, Monitorze Prawa Pracy i Ubezpieczeń, Personelu od A do Z, Personelu i Zarządzanie, Portalu Ekspert Kadrowy, Portalu Kadrowym. Występował w charakterze eksperta prawa pracy w audycjach telewizyjnych (TVP2, TVN24, TVP INFO).

 

 

 

Sylwia Szerenos

Adwokat Sylwia Szerenos

Adwokat wpisana na listę prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie. Ukończyła z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, odbywając część edukacji prawniczej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (w ramach programu mobilności MOST). Doświadczenie zawodowe zdobywała w renomowanej warszawskiej kancelarii oraz kancelariach indywidualnych na terenie Białegostoku. Jest autorką publikacji w Rzeczpospolitej oraz na portalach branżowych.

Specjalizuje się w tematyce postępowań sądowych, prawie gospodarczym i administracyjnym, a także windykacji roszczeń. W swojej praktyce zawodowej zajmuje się także bieżącą obsługą przedsiębiorców i osób fizycznych, w tym przygotowywaniem i opiniowaniem umów cywilnoprawnych oraz wsparciem w zakresie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Posiada bogate doświadczenie procesowe w zakresie reprezentowania klientów przed sądami powszechnymi w sprawach cywilnych i gospodarczych, w tym w skomplikowanych sprawach o zapłatę, w sprawach dotyczących odpowiedzialności członków zarządu sp. z o.o., w sporach dotyczących roszczeń wspólnot mieszkaniowych z tytułu wad nieruchomości wspólnych, a także przed sądami administracyjnymi oraz polubownymi.