Oferujemy Klientom pełne wsparcie w zakresie postępowań sądowych i administracyjnych. W tym zakresie zapewniamy w szczególności:

  • analizę możliwości procesowych i doradztwo w tym zakresie,
  • przygotowywanie pozwów, odpowiedzi na pozwy i innych pism sądowych,
  • reprezentację procesową,
  • przygotowywanie apelacji i kasacji,
  • zabezpieczanie interesów pracodawców w postępowaniach kontrolnych i innych postępowaniach administracyjnych,
  • przygotowywanie odpowiedzi na środki pokontrolne.