Kancelaria oferuje szerokie spektrum usług związanych z postępowaniami restrukturyzacyjnymi. Nasze usługi mogą stanowić dla przedsiębiorstwa szansę na wyjście z trudności finansowych i nowy impet do rozwoju.

 

Wyjście z kryzysu – postępowania restrukturyzacyjne

 

Postępowania restrukturyzacyjne to aktualnie rzeczywista alternatywa dla upadłości i likwidacji firmy. Wybieramy i przeprowadzamy na rzecz Klienta optymalny model postępowania restrukturyzacyjnego, którego celem jest ochrona przed upadłością w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo znajdzie się w kryzysie.

 

Reprezentujemy wierzycieli albo dłużników w każdym z czterech typów postępowań restrukturyzacyjnych:

  1. postępowanie o zatwierdzenie układu (samodzielne zbieranie głosów przez dłużnika),
  2. przyspieszone postępowanie układowe,
  3. postępowanie układowe,
  4. postępowanie sanacyjne.

Ponadto w tym obszarze prowadzimy dla Klientów m.in. następujące działania:

 

Zmiana struktury kapitałowej przedsiębiorstwa

Doprowadzamy do przekształceń kapitałowych spółek w sposób uwzględniający zaangażowanie wspólników i sumy nakładów oraz limitujący odpowiedzialność wspólników. Rozwiązujemy problem tzw. niewygodnej struktury kapitałowej, wynikającej np. z trudnych relacji pomiędzy właścicielami czy nieadekwatnością świadczeń osobistych na rzecz spółki. Wspieramy procesy dokapitalizowywania przedsiębiorstw związane z planami rozwoju lub trudnościami finansowymi.

 

Optymalizacja formy prawnej prowadzenia działalności

Oceniamy, czy aktualna forma prowadzenia działalności jest optymalnym rozwiązaniem z perspektywy kosztowej (w szczególności w aspekcie podatkowym) a także pod kątem potrzeb rynku i klienta oraz mając na uwadze ryzyko prawne. Proponujemy najlepsze rozwiązanie i pomagamy w jego wdrożeniu „od A do Z”.