Wspieramy Klientów w zakresie przeprowadzania procesów zwolnień indywidualnych i grupowych.

Pomagamy w wypracowaniu możliwie bezkonfliktowego sposobu zakończenie współpracy, dbając zarówno o zabezpieczenie interesów pracodawcy jak i też z poszanowaniem osoby pracownika. W przypadkach konfliktowych przeprowadzamy postępowanie derekrutacyjne w sposób stwarzający możliwości wygrania ewentualnej sprawy w sądzie pracy,

W zakresie przeprowadzania zwolnień indywidualnych wspieramy w szczególności procesy rozwiązywania umów o pracę z pracownikami zatrudnionymi na stanowiskach managerskich i specjalistycznych oraz w przypadku pracowników objętych ochroną szczególną. W ramach prowadzony działań m.in. prowadzimy analizę prawna możliwości zwolnienia pracownika, przygotowujemy pełną dokumentację, asystujemy w trakcie rozmowy, reprezentujemy Klienta w postępowaniach sądowych i kontrolnych.

Zapewniamy również kompleksową obsługę prawną procesów zwolnień grupowych. Oferujemy wsparcie na każdym etapie działania, w tym m.in. w zakresie ustalenia kryteriów zwolnienia grupowego, opracowania kalendarza działań, oszacowania kosztów należnych odpraw, przeszkolenia osób prowadzących operacyjnie proces zwolnień, przygotowania dokumentacji (np. regulaminu zwolnień, wypowiedzeń, korespondencji ze związkami zawodowymi), procedury notyfikacyjnej. W razie potrzeby reprezentujemy Klienta w postępowaniach sądowych inicjowanych przez pracowników.